Про Антонівський сільський бюджет на 2017 рік

Антонівська  сільська  рада

 

10  сесія  07 скликання

 

Рішення

 

«23»  грудня  2016  року                                   №  10-07      

 

 

Про Антонівський  сільський  бюджет

на 2017 рік

                                                                               Антонівська  сільська  рада                                                                           

    ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи Антонівського  сільського  бюджету у сумі  1174,3 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду Антонівського сільського бюджету  1163,3 тис. грн., доходи спеціального фонду Антонівського сільського бюджету 11,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки Антонівського сільського  бюджету у сумі  1174,3  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду Антонівського  сільського бюджету  1163,3  тис. грн., видатки спеціального фонду  Антонівського  сільського бюджету 11,0 тис. гривень;

- повернення кредитів до Антонівського  сільського  бюджету у сумі 0,0  тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду Антонівського сільського бюджету - 0,0  тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду Антонівського сільського  бюджету - 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з Антонівського сільського бюджету у сумі - 0,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду Антонівського сільського  бюджету - 0,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду Антонівського  бюджету бюджету - 0,0  тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит  Антонівського сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., в тому числі загального фонду Антонівського сільського бюджету 0,0 тис. грн. та спеціального фонду Антонівського сільського бюджету 0,0 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду Антонівського сільського  бюджету у сумі 0,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Антонівського  сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1163,3 тис. грн. та спеціальному фонду  11,0  тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  бюджету  у сумі  7,5 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017  рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд Антонівського сільського бюджету у сумі 0,0 тис. гривень.

 

 7. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду Антонівського сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- КЕКВ  2111-  403,0 тис. грн.

-КЕКВ  2120-   89,5  тис. грн.

-КЕКВ  2270-   83,0  тис. грн.

8. Затвердити в складі видатків Антонівського сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  50,0 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу Антонівського  сільського бюджету станом на «01» січня 2017 року у сумі  0,0  тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі  0,00  тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Антонівської сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільському  голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів Антонівського сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді Антонівського сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69  Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

14000000-Внутрішні  податки на  товари та послуги      2,3    тис. грн.

18010000-Податок  на  майно                                            581,9 тис. грн.

18050000-Єдиний  податок                                                578,0 тис. грн.

22000000-Адміністративні  збори та платежі, доходи

                  некомерційної господарської діяльності         1,1    тис. грн..

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  ст. 69   Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені ст.70  Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Антонівського сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1   Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

19000000-Інші  податки  та  збори                                   6,5  тис. грн.

25000000-Власні  надходження бюджетних  установ      4,5  тис. грн.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Антонівського сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені 69-1 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Антонівського сільського бюджету України на 2017  рік у частині кредитування є надходження, визначені ст.70  Бюджетного кодексу України.

17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Дане  рішення  та  додатки  до  нього  набирають  чинності  з  01  січня  2017 року.

19.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  виконком  сільської  ради.

 

 

 

 

Голова сільської ради                                 В.В.Денисюк


Додатки до рішення див.файл